Airsoft-aseiden käsittely

Teksti kermainen, taitto ajk
Viimeksi päivitetty 7.12. 2002


Airsoft-aseen asiallinen käsittely

Tämän tekstin tarkoitus on kasvattaa valveutuneisuutta airsoft-aseiden käsittelyssä, jotta vältyttäisiin sekä henkilö- ja omaisuusvahingoilta että negatiiviselta julkisuudelta. Ensimmäiseksi sanon, että ase on aina ladattu. Jos huomaat jonkun harrastajan tai ulkopuolisenkin käsittelevän asetta törkeän huolimattomasti sinun tulee tuntea vastuusi ja huomauttaa häntä.

Aseella ei missään olosuhteissa tule osoittaa sivullista, suojalasitonta pelaajaa, eläintä tai rikkoutuvaa omaisuutta.

Aseen kuljetus

Kuljetettaessa asetta peleihin, kaverin luo tai muuten, sitä tulee kantaa mahdollisuuksien mukaan peitettynä, mieluiten aseelle suunnitellussa laukussa. Yleisesti tulee noudattaa tervettä järkeä ja hienotunteisuutta. Missään nimessä asetta ei saa kantaa kädessä. Reppu josta pistää piippu ulos ei ole missään nimessä hyväksyttävä kuljetusmuoto. Aseen kuljettamista julkisilla paikoilla tulee yleisesti ottaen pyrkiä välttämään mahdollisuuksien mukaan.

Mahdollisesti sivullisten esittäessä kysymyksiä aseesta tai harrastuksesta niihin tulee vastata totuudenmukaisesti ja positiivisella sävyllä. Aseen esittelystä tulee kuitenkin julkisella paikalla kieltäytyä, samoin kuin sen luovuttamisesta sivullisen käsiin. Koskaan ei pidä teeskennellä aseen olevan oikea.

Asetta tulee kuljettaa mahdollisimman toimimattomana. Lippaat irti, suojatulppa piipussa, varmistin päällä ja sähköaseista akut irti. Jousiaseet virittämättömänä. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta ase on, ihme kyllä, aina ladattu.

Aseen säilytys

Asetta tulee aina säilyttää paikassa, johon eivät pääse käsiksi sivulliset ja henkilöt jotka voivat vahingoittaa itseään, toista henkilöä tai asetta. Jos aseen saa lukkojen taakse, aina parempi. Peleissä asetta ei tule jättää vartioimatta, eikä myöskään tuntemattoman henkilön vartioitavaksi. Aina kun ase lasketaan käsistä, se tulee laittaa paikkaan jossa se ei voi kaatua ja tipahtaa, niin aseen kuin osallistujienkin turvallisuuden takia. Parasta olisi, jos asetta ei ikinä irrottaisi henkilöstään. Se kun on aina ladattu.

Asetta ei myöskään tule laittaa muuten aseelle itselleen vaaralliseen paikkaan. Aseen puuhun nojaaminen on valitettavan yleinen näky. Asetta ei missään nimessä tulisi jättää pystyasentoon, ellei sitä jotenkin kiinnitetä. Maahankaan asetta ei tule laskea, ellei sen alle voida asettaa jotain, kuten taisteluvyötä tai liivejä. Tämä likaantumisen ja kastumisen estämiseksi. Asetta ei myöskään tule jättää kulkureitille. Suositeltavaa olisi, että aseelle olisi olemassa laukku, johon ase laitetaan aina kun sitä ei käytetä.

Asetta säilytetään kuten kuljetetaan, eli mahdollisimman ei-toimintavalmiina. Kuulat tulisi säilyttää eri paikassa, varmuuden vuoksi. Sähköaseen akku samoin. Kaiken kaikkiaan säilytysmetodin tulee olla sellainen, että aseen löytävä 5-vuotias serkku ei missään nimessä saa siitä lentämään kuulia.

Aseen käsittely peleissä

Lataus-, respaus- tai off-game paikalla, missä on korotettu riski siitä, että jollain ei ole suojalasit jatkuvasti päässä, asetta tulee kantaa aina piippu suoraan ylös- tai alaspäin suunnattuna. Sisätiloissa mieluummin ylöspäin. Aseen tulee olla varmistettu ja suositeltavaa olisi, että lipas olisi irti aseesta ja suojatulppa piipussa paikoillaan. Aseen pelikäsittelyyn ei tule siirtyä ennen kuin kaikilla on suojalasit päässä. Jos näet jonkun näin tekevän, sinun tulee huomauttaa häntä tästä. Aseessa olisi suotavaa olla hihna, jotta se voidaan ripustaa selkään ajoiksi, jolloin sen käyttö ampumiseen ei välittömästi tule kyseeseen. Tämä vähentää mahdollisuutta että sormi vahingossa hakeutuisi liipaisimelle.

Pelin aikana asetta tulisi kuljettaa niin, että vahingonlaukauksia ei tapahdu. Sormi liipaisimella kulkeminen ei ole suositeltavaa tilanteesta riippumatta, etenkin jos pelialue ei ole täydellisesti eristetty.

Milloinka ampua? Kohteen tulee aina olla peliin osallistuja. Kohteesta tulee varmistua riittävässä määrin, että mahdollisesti alueelle eksyneet sivulliset säästyvät osumilta. Yleensä tämä on helppoa, mutta epäselvissä tapauksissa tulee ehdottomasti jättää ampumatta. Tämä koskee erityisesti pelejä joita pelataan pimeällä ja eristämättömällä alueella.

Yleisesti ottaen turha ammuskelu, jossa kohteena ovat esimerkiksi aidantolpat, ei välttämättä ole vaarallista mutta vähintään se on mautonta. Tarkkuuskilpailut valvotuissa olosuhteissa ovat asia erikseen.

Aseen hoppi ja tähtäimet tulee olla valmiiksi säädetty turvallisessa paikassa. Siinä harvinaisessa ja onnettomassa tapauksessa, että niitä joudutaan säätämään, se tulee suorittaa sille varatulla alueella tai sille osoitetussa paikassa. Kaikkien tulee tehdä säätötoimenpiteet täällä.

Jos pelin aikana havaitaan pelialueella tai sen välittömässä läheisyydessä sivullinen, kotieläin tai osallistuja jolla ei ole asiaankuuluvia suojalaseja, peli tulee keskeyttää välittömästi.Kommentteja artikkelista voi lähettää sähköpostitse kirjoittajalle.Yhteisö

Et ole kirjautunut sisään.

Kirjaudu sisään
Rekisteröidy


Up!